UNC-Chapel Hill -tiimi kehittää digitaalisen työkalun vanhusten hyväksikäytön torjuntaan

Julkaisupäivä:
UNC-Chapel Hill team develops digital tool to fight elder abuse
UNC-kuva

CHAPEL HILL – UNC-Chapel Hillin tiedekunnan jäsen Meredith Smith työskentelee Pohjois-Carolinan ylimmän oikeusasteen virkailijoiden kanssa. Oikeudellisessa tehtävässään nimittäessään ja valvoessaan huoltajia vanhemmille aikuisille, joilla ei ole kykyä, virkailijat kohtasivat kolmipäisen hirviön, joka liittyi vanhempien aikuisten hyväksikäyttöön ja hyväksikäyttöön.

Niitä ovat huoltajuushakemukset pahoinpitelyn lopettamiseksi, huoltajat itse pahoinpitelyyn syyllistyneet sekä huoltajat, jotka pyytävät resursseja ja lähetteitä kriisissä oleviin työkyvyttömiin iäkkäisiin aikuisiin.

Toisella puolella kaupunkia tiedekunnan jäsen Aimee Wall kuuli työskennellessään läänin sosiaalipalveluvirastojen kanssa samaa kaikua johtajilta, henkilökunnalta ja asianajajilta.

Smith ja Wall huomasivat nopeasti, että ongelmat kaikilla heidän palvelemillaan alueilla vaikuttivat yhteisöihin kautta koko osavaltion.

Yhdessä hankkeen rahoittajien ja koulun henkilökunnan Smithin ja Wallin kanssa kehitettyjen resurssien ja verkkoalustan suunniteltu yhdistämään ja tukemaan julkisia virkamiehiä vanhusten pahoinpitelyn vastaisessa taistelussa.

Aimee Wall ja Meredith Smith. (UNC-CH kuva)

Käsikirjan lisäksi projekti sisältää runsaasti resursseja sisältävän verkkosivuston, foorumeita virkamiesten yhdistämiseksi, kartan muista Pohjois-Carolinan vanhustensuojelun parissa työskentelevistä ammattilaisista ja työkaluja, jotka auttavat maakuntia luomaan ja ylläpitämään monitieteisiä tiimejä (MDT).

Resursseja on jo alettu levittää yhteisöille tänä kesänä, mukaan lukien painetussa ja digitaalisessa muodossa olevan oppaan julkaisu. Tässä kuussa projekti käynnistettiin ilmaisella webinaarilla, "Vanhinsuojeluverkostojen rakentaminen Pohjois-Carolinassa." Smith ja Wall esittelivät yleiskatsauksen Pohjois-Carolinan verkoston oikeudellisesta kehyksestä ja johtivat keskustelua eri puolilta osavaltiota olevien henkilöiden kanssa, jotka tekevät tätä työtä eri tavoin.

Webinaari esittelee myös uusi verkkopohjainen työkalu, North Carolina Elder Protection Network. Sivusto yhdistää, tiedottaa ja tukee MDT:itä ja ikääntyvien ja aikuisten palveluissa työskenteleviä ammattilaisia eri puolilla osavaltiota. Ominaisuuksiin kuuluu keskustelufoorumi, jossa ammattilaiset voivat jakaa kysymyksiä ja tietoa, digitaalinen kartta ja hakemisto MDT:istä ja tällä alalla työskentelevistä ammattilaisista sekä resurssikirjasto.

VANHIEN VÄÄRINKÄYTTÖ EI OLE AINUTTAA

Smithin ja Wallin havaitsemat ongelmat eivät ole ainutlaatuisia Pohjois-Carolinassa. Kun yli 65-vuotiaiden aikuisten määrä kasvaa Yhdysvalloissa, osavaltiot ja yhteisöt huomaavat olevansa huonosti valmistautuneita käsittelemään kasvavaa vanhusten hyväksikäyttöongelmaa. Ainakin 10% iäkkäistä amerikkalaisista joutuu hyväksikäytön uhriksi joka vuosi, mukaan lukien fyysinen väkivalta, taloudellinen petos, huijaukset, hoitajan laiminlyönti, henkinen väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö.

Vaikutukset ovat hämmästyttäviä: $2,9 miljardista $36,5 miljardiin menetetään vuosittain ikääntyneisiin aikuisiin kohdistuvien taloudellisen hyväksikäytön ja petosjärjestelmien vuoksi. Vanhusten hyväksikäytön uhrit kuolevat kaksi kertaa todennäköisemmin ennenaikaisesti kuin ne, joita ei ole kohdeltu huonosti. Ei ole olemassa yhtä ainoaa lakikokoelmaa vanhusten hyväksikäytön hillitsemiseksi, eikä ole olemassa yhtä virastoa, joka torjuisi ongelman.

Jotkut yhteisöt ovat perustaneet MDT:itä auttaakseen torjumaan vanhusten hyväksikäyttöä Pohjois-Carolinassa. MDT on yhteinen tavoite, jota sitoo yhteinen tarkoitus - tässä tapauksessa suojella iäkkäitä aikuisia kaltoinkohtelta ja pysäyttää hyväksikäytön tekijät. Vanhusten hyväksikäytön MDT voi koostua tuomareista, virkailijoista, APS:n sosiaalityöntekijöistä ja johtajista, lääkäreistä, lainvalvontaviranomaisista, syyttäjistä, psykologeista tai uhrien asianajajista. Ei kahta samanlaista MDT:tä; jokainen on olemassa palvelemaan ryhmän ja sen yhteisön ainutlaatuisia tavoitteita ja visiota.

MDT:t saattavat olla olemassa tarkastelemaan väärinkäytöksiä yhteisössä, tai ne voivat keskittyä systeemiseen muutoksiin ongelman lopettamiseksi. Hyvin toimiva MDT muistuttaa paljon viestikilpailua. Kun "sandaali" luovutetaan, sitä ei pudota. Sen sijaan se menee seuraavalle juoksijalle, joka tietää minne on menossa ja voi kuljettaa sen sinne turvallisesti.

Smith ja Wall työskentelivät tiiviisti tiedekunnan jäsenen Margaret Hendersonin kanssa ohjatakseen ryhmää Pohjois-Carolinan yhteisöjä luomaan omia MDT:itä syyskuussa 2019 ensimmäisessä Elder Protection -työpajassa. Seitsemän maakuntaa – Robeson, Guilford, Iredell, Johnston, Buncombe, Mecklenburg ja Hyde – saapui UNC-Chapel Hillin kampukselle mukaansatempaavaan kahden päivän kokemukseen, jonka tarkoituksena oli antaa niille rakennuspalikat onnistuneen ja kestävän MDT:n luomiseen.

Konsepti oli yksinkertainen: Koulu ei voi tarjota yhteisölle MDT:tä, mutta se voi antaa jokaiselle ryhmälle tilaa ja puitteet näiden ryhmien luomiseen. Maakunnat valittiin hakemuksen perusteella, jolloin varmistettiin monipuolinen yhdistelmä väestön, maantieteellisen ja väestörakenteen perusteella.

"Ihmisten tuoma energia ja innostus oli aivan mahtavaa", Wall sanoi. "He olivat täällä, he olivat siinä ja he olivat täysin sitoutuneita ottamaan jonkinlaisen seuraavan askeleen. Se oli todella jännittävää nähdä.”

Valittuaan tiiminsä teemalaulut ja nimet (mukaan lukien "Guardians of Guilford County", "The Elder Crusaders" ja "Queen City Scam Squad") jokainen MDT ryhtyi kirjoittamaan oman visionsa ja tehtävänsä. He esittelivät myös erityiset haasteensa ja tunnistivat muita ryhmiä, joiden oli tultava pöytään muutoksen aikaansaamiseksi. Ryhmät jakoivat kysymyksiä muiden osallistujien kanssa, mikä mahdollisti neuvoja ja yhteydenpitoa jaettujen kokemusten yhteydessä.

Työpaja oli mikrokosmos työstä, jota tämä tiedekuntatiimi toivoo saavuttavansa laajemmalla tasolla. Paikalla olleet ryhmät pitivät yhteyttä, tunsivat myötätuntoa, jakoivat ongelmia ja saivat uusia oivalluksia muilta maakunnilta olevilta kollegoiltaan.

"Tuemme heitä, kun he käyvät läpi tuon ryhmän muodostusprosessin ja osuvat joihinkin tiekuppiin", Smith sanoi. "Haluamme varmistaa joukkueiden pitkän aikavälin menestyksen ja kyvyn reagoida näihin tapauksiin."

Vaikka MDT:t ovat nouseva paras käytäntö vanhusten suojelun alalla, kaikilla läänillä ei ole kykyä rakentaa tiimiä tyhjästä. Smith and Wallin ilmaiset verkkoresurssit on suunniteltu virkamiesten käytettäväksi missä tahansa yhteisössä tai tilanteessa.

"Jos sinulla on MDT tai haluat luoda sellaisen, tästä on apua", Wall sanoi. "Mutta vaikka toimisitkin läänissäsi vakiomenettelyjen mukaisesti, toivomme, että nämä resurssit helpottavat sinua."

Henderson, Smith ja Wall toivovat saavansa mahdollisuuden auttaa useampia maakuntia MDT:iden muodostamisessa ja tukemisessa, mukaan lukien mahdollisuus järjestää työpajoja ympäri osavaltiota. Koulu tarjoaa myös jatkuvaa tukea olemassa oleville MDT:ille, ja perimmäisenä tavoitteena on luoda yhteisöjä, jotka ovat yhteydessä ja vastaavat vanhempiensa tarpeisiin.

Tiimi on innoissaan projektin tulevaisuudesta – ja odottaa innolla, että maakunnat panevat resurssejaan ja MDT:t käytäntöön.

"Tämä on juuri tarpeeksi helpottamaan kumppanuuksia ja yhteyksiä", Wall sanoi. "Kova työ on heidän tehtävänsä, koska heidän on luotava ne yhteydet ja saatava ne toimimaan joka päivä."

(C) UNC-CH

Alkuperäinen artikkelin lähde: WRAL TechWire