אזור #1 לעסקים במדינת #1 לעסקים.

CNBC דירג את צפון קרוליינה כ המדינה המובילה לעסקים באמריקה בשנתיים האחרונות בשל עלויות נמוכות יותר, מסים נמוכים יותר, ותוכניות התמריצים הממוקדות של צפון קרוליינה המבוססות על ביצועים. אזור משולש המחקר הוא חלק גדול מהצלחתה הכוללת של המדינה.

AvidXchange-e1563548050156-1280x640

תמריצים של המדינה

תמריצים לפי מחוז

מערכת שכבת המחוז

ל-100 המחוזות של צפון קרולינה כל אחד מוקצה ייעוד שכבה. מערכת שכבות זו משולבת בתוכניות מדינה שונות לעידוד פעילות כלכלית באזורים הכפריים יותר של המדינה.

המחוזות שלנו

הכירו את המחוזות המרכיבים את אזור משולש המחקר.

מפת המחוזות החברים באזור משולש המחקר.