Partnerstwo Regionalne Trójkąta Badawczego stara się być włączające i przyjazne dla wszystkich odbiorców, niezależnie od wieku lub etapu nauki, zdolności, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, płci, rasy, religii czy formy komunikacji. Naszym celem jest tworzenie najbardziej włączającego, przyjaznego i dostępnego środowiska dla wszystkich odwiedzających, usuwając wszelkie bariery i tworząc dostępne, bezpieczne przestrzenie, w których ludzie mogą się rozwijać.

Niniejsza witryna internetowa stara się spełniać wymagania poziomu AA Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1. Przetestowaliśmy witrynę pod kątem technologii wspomagających, w tym czytników ekranu i oprogramowania powiększającego. Uwzględniliśmy także kwestie użyteczności, wykraczające poza minimalne standardy dostępności.

Nieustannie staramy się udoskonalać naszą witrynę internetową i dokładamy wszelkich starań, aby była ona jak najbardziej dostępna. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi dotyczące dostępności tej witryny. Proszę Skontaktuj się z nami z wszelkimi zaleceniami lub wątpliwościami.