Firma Locus zajmująca się edycją genów Triangle wykorzystuje $77M w celu wsparcia nowego leczenia antybakteryjnego

Data opublikowania:

PARK TRÓJKĄTA BADAWCZEGO – Z siedzibą w Morrisville Locus Biosciences just got a $77 million shot in the arm to develop its new antibacterial therapy to treat E. coli bacteria-causing recurrent urinary tract infections (UTIs).

Locus poinformował, że podpisał umowę z Urzędem ds. Zaawansowanych Badań i Rozwoju Biomedycznego (BARDA) na współfinansowanie rozwoju LBP-EC01. Jest to produkt bakteriofagowy wzmocniony CRISPR Cas3.

BARDA jest jednostką Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych. Zapewni do około połowę z kwoty $144 mln potrzebnej na wsparcie badań klinicznych fazy 2 i 3 oraz innych działań wymaganych do zatwierdzenia przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków. BARDA wnosi także wiele doświadczeń w zakresie produktów antybakteryjnych.

Locus będzie kontrolować rozwój i komercjalizację LBP-EC01.

Każdego roku na ZUM cierpi prawie 150 milionów ludzi na całym świecie, z czego około 80% jest powodowanych przez E. coli. Obejmuje to trudne w leczeniu szczepy oporne na powszechnie stosowane antybiotyki.

“We are incredibly pleased to partner with BARDA to advance our lead asset into advanced clinical trials,” said Locus CEO Paul Garofolo. “Not only will BARDA provide critical expertise to support the program through the later stages of clinical development, but its support dramatically increases the profile of precision medicine to address the emerging worldwide public health crisis around antibiotic resistant infections.”

USING CRISPR-CAS3 TO ATTACK BACTERIA

The company, a North Carolina State University spinout, specializes in Type 1 CRISPR-Cas3-enhanced bacteriophage therapeutics. It starts with naturally occurring bacteriophage (phage) viruses that infect and replicate within bacteria. Then Locus increases their ability to kill the germs by arming them with CRISPR-Cas3.

CRISPR – akronim od Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Powtórzenia – to naturalnie występujący układ odpornościowy, którego bakterie używają do zwalczania infekcji.

W ostatnich latach naukowcy przyjęli jedną formę CRISPR – Cas9 – do edycji DNA w określonych miejscach genomu. Wprowadzenie przez Locus CRISPR-Cas3 jest ważne, ponieważ w przeciwieństwie do Cas9 niszczy docelowy DNA, prowadząc do śmierci komórki. Pomaga to zniszczyć resztkowe bakterie, które w przeciwnym razie mogłyby przetrwać infekcję bakteriofaga.

Piękno technologii Locus jest dwojakie. To potężne narzędzie do walki z infekcjami. Uważa się jednak, że jest bezpieczny dla zdrowych komórek, ponieważ fag wiąże się tylko z określonymi zarazkami i je zabija.

Phages have been used to fight bacteria since the early 20th century. But they usually weren’t effective enough on their own to treat serious infections. So the approach was relegated to the back burner with the successful introduction of antibiotics.

Now antibiotic resistance and the emergence of superbugs – along with the booming field of research that connects particular bacteria with diseases and the advancement of CRISPR technology – have caused scientists to take a fresh look.

And that’s the area where Locus excels.

LOCUS FOUNDED WITH HELP FROM NC BIOTECH

The company was founded in 2015 with the help of a $75,000 Company Inception Loan from the North Carolina Biotechnology Center. The Center followed up with a $250,000 Small Business Research Loan. And three of the four scientific founders of Locus also have received NC Biotech grants totaling more than $300,000.

Oryginalne źródło artykułu: WRALTechWire