Centrum Przedsiębiorczości UNC oferuje serie internetowe dotyczące poruszania się po „wielkiej przerwie” związanej z pandemią Covid-19

Data opublikowania:

WZGÓRKA KAPL — Niektórzy nazywają to „wielką pauzą” – okresem schronienia dla większości Amerykanów podczas kryzysu związanego z Covid-19, który sieje spustoszenie w gospodarce kraju i małych przedsiębiorstwach.

Ale teraz jest pomoc.

Centrum Przedsiębiorczości UNC Kenan-Flagler Business School rozpoczyna serię edukacyjną online – trafnie zatytułowaną „Poruszanie się po Wielkiej Pauzie” — aby pomóc przedsiębiorcom i firmom przetrwać pandemię i wyjść silniejszym po drugiej stronie.

Odbywać się będzie w każdy czwartek w południe przez cały kwiecień.

Rozpocznie się 9 kwietnia dyskusją na temat przewodzenia organizacji pośród strachu, niepewności i wątpliwości. W kolejnych tygodniach omówione zostaną takie tematy, jak pieniądze i zasoby prawne, operacje finansowe, obsługa klienta i sprzedaż.

„Co tydzień w ramach tej serii spotykają się paneliści-eksperci zajmujący się różnymi tematami, od morale zespołu po finanse, aby pomóc w odpowiedzi na pytania i potrzeby związane z funkcjonowaniem w nowej normalności” – oznajmiło centrum w swoim komunikacie.

Dla studentów, którzy mogą chcieć indywidualnego coachingu dla swojego startupu, centrum oferuje również wirtualny coaching do 17 kwietnia.

Oryginalne źródło artykułu: WRALTechWire