Research Triangle Regional Partnership strävar efter att vara lika inkluderande och välkomnande för alla målgrupper oavsett ålder eller inlärningsstadium, förmåga, funktionshinder, sexuell läggning, kön, ras, religion eller kommunikationsform. Vi är dedikerade till att skapa den mest inkluderande, välkomnande och tillgängliga miljön för alla besökare, genom att ta bort alla hinder och skapa tillgängliga, säkra utrymmen för människor att frodas.

Den här webbplatsen strävar efter att uppfylla nivå AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Vi har testat webbplatsen med hjälpmedel, inklusive skärmläsare och förstoringsprogram. Vi har också övervägt användbarhetsproblem som går utöver minimitillgänglighetsstandarderna.

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår webbplats och är angelägna om att göra den så tillgänglig som möjligt. Vi välkomnar all feedback om tillgängligheten för denna webbplats. Snälla du kontakta oss med rekommendationer eller problem.