#1-regionen för företag i #1-staten för företag.

CNBC har rankat North Carolina som Amerikas bästa stat för företag under de senaste två åren på grund av lägre kostnader, lägre skatter och North Carolinas riktade, prestationsbaserade incitamentsprogram. Forskningstriangelregionen är en stor del av statens framgångar totalt sett.

AvidXchange-e1563548050156-1280x640

Statliga incitament

Incitament efter län

Länsnivåsystem

North Carolinas 100 län vart och ett tilldelas en nivåbeteckning. Detta nivåsystem är inkorporerat i olika statliga program för att uppmuntra ekonomisk aktivitet i de mer landsbygdsområden i staten.

Våra län

Karta över medlemslänen i Forskningstriangelregionen.