Chatham Promise erbjuder gratis Community College till County High School Graduates

Publiceringsdatum:

Chatham County Commissioners röstade för att godkänna Chatham County Promise, ett avtal med Central Carolina Community College för att finansiera gratis undervisning för invånare som går ut gymnasiet.

Godkänd i mitten av december tillåter avtalet Chathams utexaminerade offentliga gymnasieklasser 2019, 2020, 2021 och 2022 att få två års gratis undervisning i Central Carolina, förutsatt att de uppfyller vissa krav.

Berättigade studenter måste ha bott i Chatham County i 12 månader före höstterminen och ha tagit examen från en kommunal skola med 12 högskolepoäng eller fyra kurser med dubbla inskrivningar, även om det kreditkravet är undantaget för 2019 års akademiker som undrar om de är berättigade.

Läroböcker, material och tilläggsmaterial täcks inte av dessa medel.

Dr. T. Eston Marchant, president i Central Carolina, var på decembermötet för att svara på frågor från länskommissionärerna om Chatham County Promise. Marchant, som går i pension i april, sa att han tror att programmet särskilt kommer att gynna studenter som är intresserade av den typ av tekniska karriärer som behövs just nu i Chatham.

"Det är den typen av studenter som vi hoppas dra nytta av ett program som detta," sade han. "Det kommer att tillåta dem att leva i vårt samhälle, att försörja sig i vårt samhälle, att betala skatt i vårt samhälle och att bli en del av vårt samhälle."

Avtalet med Chatham County drar mycket från liknande avtal i angränsande Lee och Harnett län. Där, sa Marchant, har de funnit att gratis college-undervisning har gynnat tre typer av studenter: tvååriga studenter som är intresserade av fyraåriga examen som flyttar någon annanstans, gymnasieelever som motiveras av den utlovade finansieringen som sedan går vidare till examen gymnasiet och sedan gå på college, och studenter intresserade av tekniska karriärer.

Programmet togs emot väl av alla medlemmar i Chatham County Commissioners, som enhälligt röstade för att godkänna avtalet. Kommissionär James Crawford sa att han tycker att programmet visar lovande för invånare som annars kanske inte hade haft tillgång till en högskoleexamen.

"Detta öppnar möjligheterna för alla våra utexaminerade. Och det finns de kategorierna av människor som jag har hänvisat till tidigare, som kanske inte ens tänker på college på grund av pengafrågan, sa han. "Det här öppnar dörren."

Chatham Promise fungerar som ett återbetalningsprogram, där Central Carolina kommer att fakturera länsstyrelsen för undervisningskostnader och avgifter. Programmet är planerat att pågå i fem år innan det tas upp igen för förnyelse av länet.

Artikelkälla: Chapelboro.com

Lär dig mer om Chatham County