Duke biomedicinska ingenjörer upptäcker bakteriellt DNA:s framgångsrecept

Publiceringsdatum:

DURHAM – Biomedicinska ingenjörer vid Duke University har utvecklat ett nytt sätt att modellera hur potentiellt fördelaktiga paket av DNA som kallas plasmider kan cirkulera och ackumuleras genom en komplex miljö som inkluderar många bakteriearter. Arbetet har också gjort det möjligt för teamet att utveckla en ny faktor som kallas "beständighetspotentialen" som, när den väl har mätts och beräknats, kan förutsäga om en plasmid kommer att fortsätta att frodas i en given population eller gradvis försvinna i glömska.