Oöverträffad: Varför talang, prisvärdhet betyder att Triangles genterapiboom inte har något slut i sikte.

Publiceringsdatum:

Cell- och genterapisektorerna har blomstrat i triangeln på sistone tack vare dess starka historia av forskning och innovation, låga levnadskostnader och väletablerade life science center. Experter inom branschen rapporterar att det inte finns någon annanstans i landet som kan matcha den tillväxt som Triangeln upplever. Triangeln är ett väletablerat nav för genterapiföretag med talang som är lättillgänglig för inkommande företag. Klick här att läsa mer i Triangle Business Journal om gen- och cellterapiboomen i triangeln.