Warren County utvalt för Golden LEAF-webbplatsidentifieringsstöd

Publiceringsdatum:

Vid sitt möte den 1 december 2022 valde Golden LEAF-styrelsen ut Warren County för SITE-identifiering genom sitt SITE-program. SITE-programmet – Identifiering ger hjälp till ett samhälle från ett företag som kontrakterats av Golden LEAF för att hjälpa till att identifiera potentiella industriplatser i samhället. Warren County var det enda samhälle som valts ut för att få hjälp i denna cykel av SITE-programmet för platsidentifiering.

"Golden LEAFs styrelse etablerade SITE-programmet för att hjälpa landsbygdssamhällen att göra platser tillgängliga för utveckling för att attrahera nya företag och skapa möjligheter för befintliga företag att expandera", säger Scott T. Hamilton, Golden LEAF-president, verkställande direktör. "Detta projekt kommer att hjälpa Warren County att identifiera potentiella industriplatser för utveckling."

Läs hela pressmeddelandet nedan: